Traditioneel stucwerk

Dit is niet zo beladen dan dat het klinkt. Er zijn in de afgelopen jaren heel wat producten en machines op de markt gekomen die het stucwerk op de een of andere manier makkelijker aanbreng baar en lichter verwerkbaar maken. Of deze veranderingen in de praktijk ook beter en mooier zijn, zal aan de verwerker liggen. VD MEER stukadoors zijn er in elk geval niet in alle gevallen mee ingegaan. Wij brengen het raap en pleisterwerk nog gewoon op de traditionele manier aan, wat in onze visie het werk, dus de ambacht, de kwaliteit en de netheid ten goede komt. Voor velen is m2 prijs van belang en dit is het voor ons natuurlijk ook, maar als consument weten we inmiddels ook wel dat snelheid en kwaliteit in de meeste gevallen niet goed samengaan.

Raapwerk

Onder raapwerk wordt verstaan het aanbrengen van een zand cement mortel op steenachtige ondergrond, bedoeld om de onvlakheid van de ondergrond op te heffen. Dit kan zowel binnen als buiten toegepast worden, en heeft als grote voordeel dat het goed tegen vocht kan en zeer ademend is.

Pleisterwerk / witpleisterwerk

Dit is wat we in de meeste gevallen zien als we in een nieuwe woning komen en de wanden zijn mooi wit. Pleisterwerk kent echter wel een aantal gradaties, zo kun je de wanden er gewoon vlak mee uitvlakken zodat de oneffenheden weg zijn en de wand klaar is voor een volgende afwerking, te denken aan behang of een sierpleister. Traditioneel kan deze afwerking zo worden opgeleverd dat de pleisterlaag tevens eindafwerking is. Met een enigszins bont uiterlijk moet rekening gehouden worden. Een dergelijke afwerking vergt vakbekwaamheid van de verwerker en een perfect voorbereide ondergrond.

Fijnschuurwerk / witschuurwerk

Ook een afwerking van traditionele aard die met behulp van handgereedschap wordt aangebracht op wanden en plafonds. Op wanden is het verstandig om hierover een muursaus aan te brengen om het gebrek aan eigensterkte en van vuile plekken te voorkomen. Het kan aangebracht worden in verschillende groftes, maar in de meeste gevallen zal er een zeer fijn korrelig oppervlak gevraagd worden.
Op plafonds en op andere plaatsen waar een dergelijke belasting niet aan de orde is, kan witschuurwerk door de mogelijk levendige oppervlakte (vlammend effect) goed tot zijn recht komen.

Sierpleisters

Sierpleister is een eindafwerkingslaag die we allemaal wel kennen, van de boomschors structuur het barok en de effen spachtelpleisters zijn er in de loop van de jaren heel wat woningen voorzien van deze mooie en sterke afwerking, en ze zijn ook nog eens in diverse kleuren aan te brengen.
Er zijn ook nog varianten te verkrijgen, zoals marmerpleister, parelpleisters, granol e.d.

Spackspuitwerk

Dit hebben we niet in ons pakket, maar laten het altijd uitvoeren door een door ons bekend spack en afwekingsbedrijf.

Cementdekvloeren

Hiervoor geld hetzelfde. We hebben jaren ervaring met het leggen van de vloeren maar mede door de komst van gespecialiseerde bedrijven, hebben we dit uitbesteed aan een ons bekend vloerenbedrijf.